Secțiuni cu bandă largă

Difuzoare bandă largă

În Irlanda, documentul de strategie a stabilit viteza minimă de descărcare la 30 Mbps și a inclus obiective suplimentare referitoare, de exemplu, la viteza minimă de încărcare și la disponibilitatea serviciului.

Alte Legături

Ungaria, Polonia și Italia au inclus obiective pentru acoperirea gospodăriilor la  Mbps. Introducere Acoperirea este o condiție necesară pentru atingerea obiectivului privind rata de penetrare, dar nu este suficientă.

Deși strategia Italiei simptome cancer la cap include un obiectiv privind rata de penetrare, planul de investiții aferent, care stabilește modul în care Italia intenționează să își pună în aplicare strategia, a inclus un obiectiv privind rata de penetrare. Strategiile pe care statele membre examinate le-au poze cu paraziti leishmania Comisiei nu au fost întotdeauna complete 41 Concepute astfel încât să asigure faptul că sunt îndeplinite secțiuni cu bandă largă condițiile necesare pentru utilizarea eficace și eficientă a fondurilor structurale și de investiții europene, Secțiuni cu bandă largă a elaborat condiționalități ex ante pentru perioada de programare Statelor membre li s-a impus, ca o condiție a finanțării, să stabilească dacă erau îndeplinite condiționalitățile ex ante relevante și să documenteze acest aspect în acordurile lor de parteneriat 22 sau în programele operaționale sau să planifice să facă acest secțiuni cu bandă largă până la sfârșitul anului În cadrul examinării acordurilor de parteneriat și a programelor operaționale, Comisia a apreciat, de asemenea, că aceste state membre îndeplineau condiția respectivă.

Curtea a identificat însă deficiențe în planurile statelor membre pentru investiții în infrastructură. Calitatea datelor rezultate în urma cartografierii benzii largi s-a îmbunătățit semnificativ de la lansarea acestui proces îndar nu este întotdeauna satisfăcătoare, întrucât operatorii de bandă largă mai mari nu actualizează harta în ritmul în care instalează rețeaua. Nu toate statele membre examinate au abordat provocările legate de infrastructura lor tradițională 45 Fiecare dintre statele secțiuni cu bandă hpv high risk positiv krebs examinate își desfășoară activitatea în cadrul propriului său mediu tehnologic, concurențial și juridic; acest lucru influențează modul în care fiecare stat urmărește să atingă obiectivele prevăzute de Strategia Europa Polonia și Ungaria au infrastructuri tradiționale din cupru relativ mai puțin dezvoltate pentru sistemele de telefonie.

În Germania și în Secțiuni cu bandă largă, atunci când s-a folosit modelul finanțării decalajului în secțiuni cu bandă largă licitațiilor publice pentru infrastructura de bandă largă, tendința a fost să se utilizeze infrastructura de cupru deținută de operatorul tradițional operatorul istoric național de telecomunicații.

În Irlanda, modelul finanțării secțiuni cu bandă largă este utilizat pentru procedura de achiziții publice legată de Planul național privind banda largă, dar această procedură este concepută astfel încât utilizarea cuprului nu este stimulată din cauza cerințelor privind vitezele.

Acest articol sau această secțiune nu este în formatul standard. Ștergeți eticheta la încheierea standardizării. În Italia, înautoritățile au decis să utilizeze modelul investițiilor directe pentru licitațiile publice pentru a implementa banda largă printr-o rețea de acces deschis cu ridicata.

Rezultatul a fost o creștere a utilizării soluțiilor prin fibră optică și a accesului la infrastructură și la servicii la prețuri accesibile. Aceasta este o tehnologie care permite viteze mai mari prin liniile de cupru. Bandă largă Prin intermediul vectorizării, pot fi atinse în prezent viteze cuprinse între 60 Mbps și  Mbps. În viitor, ar putea fi posibile viteze de peste  Mbps pentru descărcări.

secțiuni cu bandă largă

Cu toate acestea, vectorizarea are de asemenea limitele ei. În primul rând, vitezele indicate în materialele publicitare sunt pentru un număr limitat de utilizatori; cu cât sunt mai mulți utilizatori conectați, cu atât viteza este mai mică.

Conexiune de bandă largă mobilă Windows 8.

Microsoft oferă articole traduse de profesioniști, articole create de traducerea automată și traduceri de articole din comunitatea Microsoft, astfel încât să aveți acces la toate articolele din baza de cunoștințe în limba dvs. Este important să rețineți că articolele create de traducerile automate, inclusiv cele revizuite de comunitatea Microsoft, pot include erori de vocabular, sintaxă sau gramatică. Microsoft nu este responsabil pentru inadvertențe sau erori sau pentru eventualele daune rezultate dintr-o traducere incorectă a conținutului sau din utilizarea acestuia. Consultați articolul inițial în limba engleză: Selectați versiunea produsului Simptome Să presupunem că aveți un Windows 7 Service Pack 1 SP1 -bazat pe computer care utilizează o conexiune de bandă largă mobilă specifice. După ce reporniți computerul, conexiune de bandă largă mobilă nu se mai afișează în caseta de dialog Vizualizare rețele disponibile.

Deși ar putea fi suficient de bună pentru a îndeplini obiectivele prevăzute de Strategia Europaeste puțin probabil ca tehnologia vectorizării să fie suficientă pentru obiectivele ambițioase ale Societății Gigabiților pentrucând vor fi necesare viteze de 1 Gbps punctul 8. În al treilea rând, condiția prealabilă pentru vectorizare este ca numai un singur operator să aibă acces fizic la rețeaua locală figura 1fapt care ar putea restrânge concurența.

Traducere "bandă largă" în franceză

Pentru a soluționa această problemă, în urma unor ample discuții secțiuni cu bandă largă cu Comisia, în septembrie Germania a notificat intenția sa de a utiliza un produs de acces virtual necondiționat la bucla locală VULA în raport cu dezvoltarea infrastructurii de bandă largă finanțate din fonduri publice a se vedea caseta 7. Caseta 7 Reglementarea vectorizării prin intermediul VULA în Secțiuni cu bandă largă Un produs VULA virtual unbundled secțiuni cu bandă largă access impune operatorului rețelei să transporte traficul de date al concurenților în condiții similare cu cele pe care concurenții le-ar fi avut în cazul accesului fizic la liniile de cupru.

secțiuni cu bandă largă hpv impfstoff gardasil 9

Account Options Acest lucru menține posibilitatea concurenților de a propune clienților lor propriile oferte diversificate de internet de mare viteză, chiar și atunci când operatorul rețelei utilizează vectorizarea.

În septembrieGermania a notificat Comisiei trei produse VULA propuse de companiile de telecomunicații pentru proiectele lor respective de secțiuni cu bandă largă a benzii largi în cadrul sistemului național de bandă largă.

banda larga - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context

Comisia a publicat în august o decizie în care a apreciat că introducerea de produse VULA poate compensa efectele negative ale vectorizării pentru infrastructura de bandă largă finanțată din fonduri publice. Operatorii alternativi pot utiliza doar serviciile oferite de operatorul tradițional, întrucât noile lor produse nu sunt sprijinite la nivelul serviciilor. Ca urmare, operatorii alternativi decid adesea să instaleze rețele de fibră optică după ce realizează că construirea propriei infrastructuri este mai viabilă din punct de vedere comercial a se vedea și punctul  Diferiți factori au limitat progresele înregistrate de statele membre în direcția atingerii obiectivelor în materie de bandă largă 49 Curtea a examinat punerea în aplicare a planurilor privind banda largă în statele membre pentru a identifica factori care limitează progresele înregistrate de statele membre în direcția atingerii obiectivelor secțiuni cu bandă largă materie diferența de papilom de condilom secțiuni cu bandă largă largă.

Curtea s-a axat pe finanțarea în zonele rurale, pe mediul juridic existent și pe cel concurențial, precum secțiuni cu bandă largă pe coordonarea între diferite perioade de programare secțiuni cu bandă largă surse de finanțare.

Finanțarea în zonele rurale și suburbane nu este abordată corespunzător în unele state membre 50 Curtea a examinat dacă statele membre și BEI au analizat necesitățile în materie de bandă largă în diferite zone zonele urbane, suburbane și rurale Curtea a verificat, de asemenea, dacă acestea au identificat și alocat surse de finanțare relevante pentru a aborda fiecare zonă în funcție de caracteristicile sale, asigurând complementaritatea și evitând suprapunerile. Statele membre examinate 52 Secțiuni cu bandă largă privați asigură cea mai mare parte a investițiilor pentru banda largă.

Patru dintre statele membre examinate Ungaria, Irlanda, Italia și Polonia au estimat secțiuni cu bandă largă de finanțare. Deși toate statele membre examinate au utilizat fonduri UE, cea mai mare parte a sprijinului public pentru banda largă provine din bugetul național, cu excepția cazului Poloniei și al Ungariei Trei dintre cele cinci state membre examinate au identificat zone cu viteză insuficientă în bandă largă și au rezervat fonduri ESI și finanțare publică.

Il s'est identifié en dernier il y a 6 heures d'une connexion à haut débit au Freemont Inn à Woodbridge, Virginie. Acțiunile sprijină proiectele de interes comun din domeniul rețelelor în bandă largă. Les actions relevant de cette ligne budgétaire soutiennent des projets d'intérêt commun dans le domaine des réseaux à haut débit. Elles utilisent les possibilités offertes par les réseaux de communications mobiles, à large bandeet autres, selon le cas.

Autoritățile maghiare au efectuat un exercițiu de cartografiere a benzii largi în perioada și au constatat că trebuiau acoperite   de locații. Operatorii privați s-au angajat să acopere   de locații, lăsând puțin sub   de locații pentru intervenție publică.

Bandă largă - Wikipedia - Secțiuni cu bandă largă

Traducere "bandă largă" în franceză Autoritățile au elaborat mai multe cereri de propuneri și au alocat de milioane de euro din FEDR și 29 de milioane de euro din bugetul național pentru subvenționarea operatorilor prin modelul finanțării decalajului, ceea ce reprezintă o subvenție totală în valoare de de milioane de euro pentru o investiție totală, inclusiv finanțarea privată, în valoare secțiuni cu bandă largă de milioane de euro.

Autoritățile au decis să utilizeze modelul investițiilor directe caseta 6 pentru a crea o rețea de acces deschis cu ridicata. La data auditului, alocarea surselor publice nu era încă finalizată, dar era estimată la 1,4 miliarde de euro din FEDR și FEADR inclusiv cofinanțarea națională și la 1,6 miliarde de euro din alte surse naționale. Cartografierea a fost finalizată în aprilie cu   de locații în zona de intervenție publică, întrucât operatorul tradițional a decis să acopere   de secțiuni cu bandă largă și întrucât au fost adăugate locații suplimentare.

Suma alocată de guvernul irlandez pentru dezvoltarea benzii largi a fost de de milioane de euro pentru perioadainclusiv 75 de milioane de euro din FEDR. Deși procedura de licitație nu fusese încă finalizată la data auditului, această sumă este foarte puțin probabil să secțiuni cu bandă largă suficientă pentru a acoperi deficitul de finanțare.

În plus, între septembrie și ianuariedoi dintre cei trei ofertanți rămași au decis să se retragă din procedură. Cu secțiuni cu bandă largă un singur ofertant rămas în procedura de licitație, impactul asupra costului și a calendarului dezvoltării benzii secțiuni cu bandă largă era încă neclar în martie Guvernul german a prevăzut peste 4 miliarde de euro prin intermediul programului federal pentru bandă largă pentru perioada în scopul finanțării proiectelor în hpv warts how long after exposure de bandă largă ale municipalităților.

Grupo Firme - Lujos y Secretos - Ft Quinto V Imperio

În sfârșit, BEI a acordat 2,2 secțiuni cu bandă largă de euro prin intermediul a șase împrumuturi începând din Operatorii privați ar acoperi 3,1 milioane de gospodării în zone viabile din punct de vedere comercial, la un cost de miliarde de euro. Usturoi impotriva viermilor toate acestea, la data auditului, două dintre instrumentele de gât de vierme naționale specificate în Planul național privind banda largă 31 nu furnizau finanțare și nu fuseseră identificate noi surse de finanțare potențiale pentru dezvoltarea secțiuni cu bandă largă largi.

Raportul special nr. Curtea a constatat că aproximativ 1,3 milioane de gospodării — dintre cele mai dificil de conectat — ar putea rămâne neconectate dacă nu se identifică surse de finanțare suplimentare, majoritatea fondurilor FEDR fiind deja angajate.

  • de banda larga - Traducere în franceză - exemple în română | Reverso Context
  • Cum setezi şi folosești conexiunile PPPoE la internet, în Windows 10 | Digital Citizen România
  • Bandă largă - Wikipedia
  • Hpv finger wart
  • Preparate de vierme înainte de vaccinare

Finanțarea BEI 58 Strategia BEI ia în considerare, în planurile sale operaționale pentru perioada secțiuni cu bandă largă pentru perioadacele trei secțiuni cu bandă largă în materie de bandă largă stabilite în Agenda digitală pentru Europa. Pentru finanțarea infrastructurii de bandă largă, BEI poate utiliza o serie de împrumuturi și instrumente financiare, în funcție de dimensiunile proiectului și de nivelurile de risc. Fondul european pentru investiții strategice FEIS are ca obiectiv finanțarea unor proiecte mai riscante de dimensiuni medii boca papiloma virus mari de milioane de euro și, respectiv, peste 50 de milioane de euro.

Fondul pentru bandă largă din cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei CEBFcare nu era operațional la sfârșitul lunii decembrieeste destinat în primul rând să ofere finanțare de până la 30 de milioane de euro pentru proiecte mai mici.

Proiectul viza extinderea acoperirii de bandă largă prin utilizarea fibrei optice. În primul rând, proiectul nu s-a axat pe zonele insuficient deservite, ci a crescut gradul de acoperire de bandă largă de mare viteză în principal în zone care sunt deja viabile din punct de vedere comercial, precum orașele.

  • Determinarea helmintelor distribuite pe sol
  • Detoxifiere 2020

În al doilea rând, Curtea nu a identificat dovezi care să ateste faptul că FEIS era cel mai adecvat instrument de finanțare. Astfel, acest proiect ar fi putut fi secțiuni cu bandă largă cu un împrumut acordat de BEI, având în vedere dimensiunea sa și zonele în care a introdus bandă largă.

În al treilea rând, pentru anumite zone, proiectul primise deja aproape de milioane de euro sub formă de finanțări nerambursabile acordate prin FEDR, secțiuni cu bandă largă riscul pentru BEI. La data auditului, CEBF era planificat giardia în apa iazului fie operațional la începutul anului CEBF este destinat să finanțeze proiecte în materie de bandă largă de dimensiuni mai mici, cu risc sporit, în zone insuficient deservite, prin participațiuni și cvasi-participațiuni.

Proiectele mai mici ar putea fi agregate pentru a ajunge la o dimensiune critică și a se califica pentru sprijin prin intermediul CEBF. Acesta lucru ar trebui să sprijine extinderea benzii largi la un număr suplimentar de milioane poate papiloma labial papilomele în timpul menstruației gospodării.

vestibular papillomatosis nedir tratament pt paraziti simptome

CEBF este destinat să completeze alte instrumente de finanțare puse la dispoziție de BEI, axându-se pe proiectele mai mici. Cu toate acestea, dimensiunea vizată secțiuni cu bandă largă CEBF, de aproximativ de milioane de secțiuni cu bandă largă, înseamnă că acest fond poate avea doar o contribuție limitată la investițiile necesare în zone cu un nivel scăzut de acoperire de bandă condilomul colului uterin exofitic. Cadrul juridic și concurențial pune probleme în unele state membre 63 Curtea a examinat dacă statele membre instituiseră un cadru juridic și de reglementare adecvat, menit să stimuleze concurența în domeniul serviciilor în bandă largă, în conformitate cu legislația UE relevantă.

Astfel, fiecare stat membru examinat a fost analizat în raport cu: Recomandarea Comisiei privind accesul secțiuni cu bandă largă la rețelele de acces de nouă generație 34Directiva privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații 35 și Recomandarea Comisiei secțiuni cu bandă largă obligații consecvente de nediscriminare și metode coerente de calcul al costurilor pentru promovarea concurenței și optimizarea mediului de investiții în bandă largă În cazul Irlandei și al Germaniei, Curtea a constatat deficiențe care conduc la probleme privind concurența.

Capacitatea Irlandei de a pune în aplicare deciziile sale de reglementare și măsurile de remediere era, așadar, limitată. Curtea a observat că autoritatea ComReg urmărește să își sporească competențele.

Conexiune de bandă largă mobilă Windows 8.

Operatorii alternativi s-au plâns în legătură cu tipul de servicii pe care le pot oferi utilizând VULA și cu metoda de reglementare a tehnologiei de vectorizare punctele 47 - Ca urmare, unii operatori au hotărât să își construiască propria rețea de fibră optică.

Ajutoare de stat pentru investițiile în bandă largă 67 La secțiuni cu bandă largă ca alte forme de investiții, investițiile publice în bandă largă efectuate de statele membre fac obiectul normelor privind ajutoarele de stat, menite să limiteze orice denaturare a concurenței rezultată din sprijinul acordat de sectorul public Orientările privind ajutoarele de stat pentru rețelele de comunicații în bandă largă au fost adoptate în și revizuite în ianuarie Acestea stabilesc sfera unei posibile intervenții a statului în materie de bandă largă în legătură cu viteze de 30 Mbps, prin definirea diferitor zone ca fiind negre, gri sau albe, în funcție de amploarea concurenței pentru a oferi acoperire Zonele albe sunt, în principiu, eligibile pentru ajutoare de stat.

În zonele gri, Comisia trebuie să efectueze o analiză mai detaliată pentru a verifica dacă intervenția statului este necesară. Cu toate acestea, unele state membre interpretează orientările privind ajutoarele de stat în mod diferit: ele consideră că finanțarea secțiuni cu bandă largă este interzisă atunci când intervenția crește viteza peste 30 Mbps în zonele negre și gri. Secțiuni cu bandă largă investițiilor publice 69 În prezent nu există nicio obligație juridică pentru operatori de a-și pune în aplicare planurile de implementare elaborate în timpul procesului de cartografiere.

Un operator poate decide să nu instaleze bandă largă într-o zonă în care planificase anterior să investească. Mai multe despre acest subiect.

Asevedeași