Împotriva decontaminării solului, Decontaminarea în zona centralei Fukushima ar putea costa 44 de miliarde de euro

EUR-Lex - l - EN - EUR-Lex

Este tratat HPP papilloma vs condyloma

Depăşirea acestor valori indică un posibil impact ce impune investigaţii specifice asupra ecosistemelor; Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. După anexa nr. Ministrul afacerilor externe,George Ciamba,secretar de statBucureşti, 4 iulie În cazul în care valorile concentraţiilor de poluant din apa subterană regăsite prin programul de monitorizare depăşesc valorile de alertă prevăzute în anexa nr.

În cazul în care valorile concentraţiilor de poluant din apa subterană regăsite depăşesc valorile de intervenţie se va evalua riscul asociat contaminării apei subterane cu compuşii identificaţi în apa subterană, printr-un studiu a cărui structură trebuie să urmeze în principal instrucţiunile prevăzute în anexa nr. Investigarea şi evaluarea riscului asociat contaminării apei subterane reprezintă obligaţia operatorului economic care a desfăşurat sau desfăşoară activităţi poluatoare ori potenţial poluatoare pe zona considerată sau a deţinătorului de teren.

împotriva decontaminării solului birou de tenioză

Costurile lucrărilor de investigare şi evaluare a riscului asociat contaminării apei subterane sunt suportate de operatorul economic sau de deţinătorul terenului, în cazul poluărilor actuale sau istorice. Răspunderea privind calitatea şi corectitudinea informaţiilor rezultate în urma lucrărilor de investigare revine executanţilor acestora.

Pentru siturile contaminate, în urma aplicării tehnologiilor de remediere, nivelul de concentraţie al contaminanţilor trebuie să ajungă la nivelul valorilor de remediere stabilite prin studiul de evaluare a riscului.

împotriva decontaminării solului

În unele cazuri particulare - atunci când ţintele de remediere depăşesc concentraţiile maxime înregistrate şi consemnate în studiul de evaluare a riscului sau în cazul în care se constată că în cadrul studiului de evaluare a riscului nu au fost luate în considerare toate datele de intrare necesare - nivelul de concentraţie al poluanţilor în urma aplicării tehnologiei de remediere trebuie să ajungă la nivelul valorilor de intervenţie. Operatorul economic sau deţinătorul de teren va realiza un studiu de fezabilitate privind stabilirea planului de remediere cu scopul de a analiza şi a împotriva decontaminării solului tehnologia de remediere optimă din punctul de vedere al atingerii valorilor de remediere şi al împotriva decontaminării solului cost-beneficiu dintr-un ansamblu de tehnologii de remediere aplicabile în situaţia dată.

ce fel de medicamente parazite să bea

Valori de alertă pentru investigarea şi evaluarea contaminării apelor subterane din România. Tipul valorii.

împotriva decontaminării solului

Asevedeași